Kostnice Sedlec
Ossuarium/knekelhuis in Sedlec

Een ossuarium of knekelhuis is een gebouw op een begraafplaats of een deel van een kerk, waar beenderen van overledenen worden bewaard (bijvoorbeeld de beenderen die worden gevonden bij het delven of ruimen van graven). Het woord komt van het Latijnse os, dat been betekent.(kost betekent in het Tsjechisch ook been of bot) bron: wikipedia

Het Ossuarium van Sedlec (Tsjechisch: Kostnice Sedlec) is een kleine rooms-katholieke kapel onder de Allerheiligenkerk (Hřbitovní kostel Všech Svatých) op de begraafplaats in Sedlec (een buitenwijk van Kutná Hora)

 

Geschiedenis

De overlevering zegt, dat Abt Hendrik van Sedlec in 1278 door koning Otakar II op een missie naar Jeruzalem werd gestuurd. Hij keerde terug met een handvol aarde van Golgotha ( Golgotha is de naam van de plaats buiten de toenmalige muren van Jeruzalem waar Jezus van Nazareth volgens de evangeliën is gekruisigd. Golgota betekent schedelplaats)  en strooide die uit bij de kapel op de begraafplaats van het klooster, die daarna bekend werd als “Heilig Land”. Deze begraafplaats werd al snel een begeerde laatste rustplaats in heel Midden-Europa, niet alleen de lokale en regionale bevolking liet zijn doden er graag begraven, maar ook uit Beieren, Polen en zelfs de Nederlanden kwamen mensen om hier te worden bijgezet.

Ontelbare slachtoffers van de pest werden in Sedlec ter ruste gelegd, alleen al 30.000 tijdens de grote pestepidemie van 1318. De oorlogen van de reformatie deden het aantal graven groeien. In 1421 staken de Hussieten het Cisterciënzer klooster er vlakbij in brand en vermoordden de 500 monniken ervan. Het gebied rondom Kutná Hora was ook de plaats voor vele veldslagen tijdens de Hussitische oorlogen, waarvan de slag bij Malešov in 1424 de bloedigste was. De eindeloze reeksen van doden kwamen tot uitdrukking in de omvang van het kerkhof, dat in die dagen 3,5 hectare groot was.


de huidige begraafplaats

In de vroege 15e eeuw werd midden op het kerkhof een gotische kerk gebouwd, waarvoor veel oude graven werden leeg gehaald. Het kerkhof werd zo langzamerhand teruggebracht naar een beter beheersbare omvang. Duizenden opgegraven beenderen werden opgeslagen aan de buitenkant van de kapel en later overgebracht naar het gewelf eronder. Daar heeft, in 1511, een half blinde monnik ze opgestapeld tot 4 piramides in de vorm van een klok.


Tussen 1703 en 1710 verbouwde Johan Blasius Santini-Aichl het portaal van de kerk en een deel van de bovenverdieping in de Boheemse laat-barokstijl, die nog steeds kenmerkend is voor het kerkje. In de 19e eeuw werd het kerkje door de vorstenfamilie Schwarzenberg gekocht, die de beeldhouwer František Rint uit Česká Skalice opdracht gaf de inrichting van het ossuarium ter hand te nemen. Deze kunstenaar is verantwoordelijk voor het huidige uiterlijk van de kapel, waarbij niet hout, maar de beenderen van overledenen als grondstof werden gebruikt.

 

Voor u de kapel binnengaat, is het goed te bedenken dat de voorwerpen die u gaat zien, niet bedoeld waren als verheerlijking van de sterfelijkheid op zich. In de wereldbeschouwing van de middeleeuwse christenen gold de dood als de bekroning van het aardse leven.

De schatting is, dat in het ossuarium van Kutná Hora de beenderen liggen van ca. 40.000 mensen. Toch is wat u ziet niet zomaar de ziekelijke obsessie van een monnik: Het is een tijdloze herinnering aan de onontkoombaarheid van de dood en de glorie van de eeuwigheid. God gebood de mensheid zich te houden aan 2 contracten: Een met Hemzelf en een met onze medemens. Of we ons wel of niet aan deze contracten hebben gehouden, zal worden beoordeeld aan het eind van dit aardse leven.

Al de beenderen, die zijn gebruikt in de kunstwerken, zijn van mensen..... en als u soms bang zou zijn hier een of andere dodelijke besmetting op te lopen, dat is niet nodig. Alle beenderen zijn grondig gedesinfecteerd voor gebruik!

.

Als je binnenkomt is links meteen de kassa, waar je tevens een korte uitleg op papier mee krijgt in jawel...ook Nederlands verkrijgbaar!!
Als je je dan omdraait naar de trap is er meteen veel te zien....zowel rechts als links zie je de letters “IHS” in Latijnse en Griekse letters, dit staat voor “Jesus Hominum Salvator” – “Jesus Verlosser van de Mensheid”.

 

Bovenaan de trap zie je aan beide kanten 2 miskelken en een kruis boven de ingang.

Onderaan de trap aan de rechterkant heeft de kunstenaar Frantisek Rint, een houtsnijder en beeldhouwer, zijn werk gesigneerd en gedateerd.
 “1870 – F. Rint uit Ceska Skalice”

De grote piramides van beenderen, die in de hoeken van de ruimte staan, zijn gemaakt door de beenderen op te stapelen rondom houten frames.
Ze zijn verder op geen enkele wijze vastgemaakt. De ontelbare menselijke beenderen vertegenwoordigen de scharen mensen, die voor de troon van God staan. In de dood zijn we allen gelijk. Onze verlossing door Christus – door zijn geboorte, kruisiging en wederopstanding – betekent dat we uiteindelijk allemaal weer zullen opstaan uit de dood. Dan, in het volgende leven, zullen de gerechtigden in het Koninkrijk der Hemelen worden beloond, hier gesymboliseerd door de twee houten kronen die boven de piramides hangen.

De kroonluchter, die in het midden van de kapel hangt, bevat alle beenderen van het menselijke lichaam. Onder de kroonluchter is de ingang naar de graftombe van 15 prominente burgers van Kutná Hora. De sierlijke kandelaar bij de hoek van de graftombe dateert uit de barokke periode.

 

Het wapen van de vorstenfamilie Schwarzenberg (die in de 19e eeuw het kerkje gekocht hadden) hangt links tegen de wand. In het vlak rechtsonder in dit wapen pikt een raaf de ogen van een Turk uit – een gruwelijke herinnering aan de inname van de Ottomaanse versterking Ruba door Schwarzenberg in 1598.

 In de verlichte uitstallingen zijn de schedels te zien van soldaten, die in de Hussitische oorlogen werden gedood.

De letter R, gevormd door beenderen op de pilaar naast de piramide aan de rechterkant in de verste hoek, verwijst naar 3 mensen, die nauw verbonden zijn met het ossuarium: Reimen, (butler van de Schwarzenbergers, die de herbouw van deze kapel financierden), Rajsky (die feitlijk de herbouw uitvoerde) en Rint (die de beenderen arrangeerde).

Het opmerkelijke en op het eerste gezicht macabere ossuarium trekt een groot en nog steeds groeiend aantal bezoekers naar Kutná Hora.

Wil je ook het Ossiarium (de knekelhuis, in het Tsjechisch de Kostnice), dan moet je naar Sedlec. Dat is zo’n 3 kilometer buiten het centrum van Kutna Hora op de weg nr. 2 naar Pardubice. (vlakbij de Albert en Kaufland). Als je daar bent zie je een reuze kathedraal en vlak daarvoor ga je links naar het bottenkerkje (300 m). (In het kerkje zijn de meeste in 15-20 minuten wel uitgekeken).

De kathedraal Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart is ook mooi en met een combinatiekaartje met de kostnice goedkoper.

Kostnice openingstijden:      LET OP: 24 december gesloten!!

nov t/m feb.  9:00-16:00
maart 9:00-17:00
april t/m sept  8:00-18:00  op zondag  9:00-18:00
oktober   9:00-17:00

entree in 2015: volwassenen 90 kc     kortingsprijs (kinderen en senioren) 60 Kc
 

website voor alle informatie: http://www.ossuary.eu/index.php/en/ossuary

 

Welkom op www.vakantietsjechie.cz de website van
Camping de Sprookjesmolen -Pohádkový Mlýn


Op deze website hebben we al onze belevenissen in Tsjechië voor u bij elkaar gezet.
Op zoek naar een gemoedelijke camping waar de Nederlandse eigenaren veel informatie kunnen geven over een gezellig restaurant, een sportieve activiteit of interessante bezienswaardigheden voor met z'n tweetjes of met het hele gezin in Tsjechië???? Dan bent U nu op de juiste website, wij wensen u veel leesplezier en hopelijk een hele goede Tsjechische vakantie!

 
Dit werk is auteursrechtelijk beschermd
Gebruik of verspreiding zonder onze persoonlijke toestemming is verboden